Reklama:

Migotanie przedsionków. Co pacjent powinien wiedzieć o swojej chorobie?

Aleksandra Stasiak, Omega Communication

Ten tekst przeczytasz w 6 min.

Migotanie przedsionków. Co pacjent powinien wiedzieć o swojej chorobie?

medforum

Wizyta u kardiologa

Najnowsze badania naukowe i zalecenia w zakresie profilaktyki, rozpoznawania i leczenia były tematem Konferencji „Arythmix - migotanie przedsionków".
W dniach 13-14 kwietnia w Warszawie dyskutowały o tym autorytety polskiej kardiologii i neurologii. 9. edycja tej prestiżowej konferencji, której pomysłodawcami są kardiolodzy: prof. Maria Trusz-Gluza oraz prof. Andrzej Lubiński, zgromadziła 450 specjalistów.

Reklama:

Czy to już epidemia?

Migotanie przedsionków – zaburzenie rytmu serca polegające na bardzo szybkiej, nieskoordynowanej pracy przedsionków –  jest jedną z najczęstszych arytmii serca. Szacuje się, że w Polsce migotanie dotyczy 600-700 tys. osób. Wobec powszechności tej arytmii i wzrastającej liczby zachorowań można mówić o epidemii.
Częstość występowania migotania przedsionków wzrasta wraz z wiekiem, wynosząc 0,9% u osób w wieku poniżej 65 lat i ok. 12% u osób w wieku powyżej 75 lat. W Polsce najpewniej mamy ok. 450-470 tys. osób z migotaniem w wieku powyżj 65 lat i ok. 200-220 tys. w wieku poniżej 65 lat. Oznacza to, że prawie co 10. Polak powyżej 65. roku życia cierpi na migotanie przedsionków.

Świat pędzi, a arytmia wraz z nim

W Europie jest ok. 10 mln chorych z migotaniem przedsionków. Badania prowadzone w różnych krajach wskazują, że migotanie występuje w podobnym odsetku populacji – w Niemczech 2,3%, Włoszech 1,9%, Wielkiej Brytanii 1,9%. Szacuje się, że w przyszłości odsetek ten będzie jeszcze wyższy. Ten wzrost tłumaczy się głównie starzeniem się społeczeństw. Nie bez znaczenia jest skuteczniejsze leczenie różnych nagłych stanów kardiologicznych (np. więcej chorych przeżywa zawał, ale po zawale ryzyko migotania przedsionków rośnie) czy skuteczniejsze metody przedłużonego monitorowania rytmu serca i wykrywania bezobjawowego lub skąpo objawowego migotania.
Żyjemy dłużej:  średni czas przewidywanego przeżycia między 1990 rokiem a 2014 wydłużył się dla mężczyzn o ponad 7 lat (z 66,3 lat do 73,7), a dla kobiet o ponad 6 (z 75,3 lat do 81,7). W 2030 roku liczba pacjentów z migotaniem przedsionków najpewniej wzrośnie do 14-17 mln, a w 2060 roku może podwoić się.
Do czynników ryzyka - obok tych powszechnie znanych - mogą należeć również uwarunkowania cywilizacyjne. Istnieją prace naukowe dotyczące związku między zanieczyszczeniem powietrza a występowaniem migotania przedsionków. Dobrze udokumentowane badania prowadzono w Bostonie w rejonie bliskim autostrady: wykazano, że u chorych z przewlekłą chorobą serca ryzyko wystąpienia migotania wzrastało o 26 proc. na każde 6,0 µg/m3 wzrostu PM2,5 w ciągu ostatnich 2 godzin. W Polsce badania na ten temat są prowadzone w kilku ośrodkach (Kraków, Lublin, Zabrze).
Również stres może mieć wpływ na zaostrzenie choroby – istnieje nawet termin „migotanie przedsionków zależne od stresu”. W tej kategorii mieści się migotanie, które wystąpiło w okresie okołooperacyjnym lub w przebiegu jakiejś innej ostrej choroby.

Świadomość – kluczowa!

Nie każda arytmia jest groźna dla życia. Zdecydowana większość z nas ma jakąś łagodną arytmię - są to najczęściej dodatkowe pobudzenia serca przedsionkowe czy dodatkowe pobudzenia komorowe. Ale migotania przedsionków nie wolno lekceważyć. Efektem mogą być poważne konsekwencje, z których najważniejszą jest udar niedokrwienny mózgu. Inne to niewydolność serca, zawał serca, a także – co jest ostatnio intensywnie badane - zaburzenia funkcji poznawczych, z demencją włącznie – mówi prof. dr hab. Maria Trusz-Gluza, kardiolog.

Migotanie przedsionków jest przyczyną 20-30% udarów niedokrwiennych, zatem ok. 15 tys. udarów jest efektem migotania przedsionków. Oznacza to, że w ciągu godziny 2 pacjentów doznaje takiego udaru. Niestety, 60% z nich umrze w ciągu roku. Obecność migotania zwiększa ryzyko udaru średnio 5-krotnie, ale u osób z czynnikami ryzyka szansa wystąpienia udaru wynosi 15-20% w ciągu roku.

fot. panthermedia

Udar mózgu spowodowany migotaniem przedsionków ma znacznie gorsze rokowanie; powoduje dwukrotnie większe zagrożenie zgonem, trzykrotnie zwiększa ryzyko nawrotu udaru, jest przyczyną większego kalectwa. Rozpoznanie u pacjenta migotania przedsionków jest bardzo ważne, gdyż wczesne zastosowanie  leku zmniejszającego krzepliwość krwi może uchronić go przed udarem niedokrwiennym  mózgu - mówi prof. dr hab. Andrzej Lubiński, kardiolog.

Inne konsekwencje migotania przedsionków to zwiększenie ryzyka zawału serca (2-krotnie), niewydolności serca (3-krotnie), zaburzeń poznawczych (2-krotnie). Ponadto migotanie przedsionków często powoduje różne przykre dla pacjenta objawy – może istotnie pogarszać jakość życia, a czasem uniemożliwiać codzienne funkcjonowanie. Z opracowań naukowych wynika, że z powodu tych objawów jakość życia chorych z migotaniem przedsionków może być gorsza niż u chorych po zawale serca lub z niewydolnością serca.

POWIĄZANE DYSKUSJE NA FORUM Z KATEGORII Choroba wieńcowa

gość
Interpretacja wyników EKG-proszę o pomoc
Dobry wieczór. Mój tata lat 69 miał dzisiaj robione badania EKG w związku z planowaną na listopad br. operację usunięcia tętniaka aorty. Wizytę u kardiologa ma dopiero w październiku. Czy obraz EKG j...
Arytmia i blok p-k, zmęczenie
W holterze wyszła mi arytmia nadkomorowa i blok przedsionkowo komorowy II st Mobitz I. Pozostałe badania w normie. Objawy: zmęczenie, bóle w klatce, duszno Na ile to groźne i czy i jak leczyć?
Miesiąc temu dobre EKG, dzisiaj zle
Witam, w kwietniu, gdy powróciły mi objawu nerwicy lękowej i postanowiłem wrócić na terapie, zrobiłem też ponownie wszelkie badania - w tym EKG, ECHO I HOLTER ciśnieniowy. Wówczas wszystko było w...
10 stentów + niedopasowane leki + opuchnięte nogi
Potrzebuję fachowca, który pomógłby mi zinterpretować wyniki, które mam w ręku. Partner jest obecnie w Zakładzie Karnym od 15.03.2023r. 06.2022 przeszedł operację angioplastyki wieńcowej. Z95.5 - Ob...
Przyśpieszony rytm serca podczas badania ekg
Cześć wszystkim, mam pytanie odnośnie swojej "przypadłosci" otóz odkąd zacząłem robić badania okresowe w pracy i wykonując badanie EKG "cierpię" na przypadłość przyśpieszonego rytmu serca podczas wyk...
gość
Interpretacja wyników ekg
Witam Czy jest możliwy odczyt moich wyników EKG? Podeslalabym zdjecie
Reklama:
Reklama: